Klinične vaje v bolnici pri bolnikih z obolenji gibal in poškodovanci. Vaje se začnejo z anamnezo, nadaljujejo z merjenjem vitalnih funkcij in nadaljujejo z izvajanjem intervencij zdravsrtvene nege.fsm 😀

Za pridpobitev ocene, je potrebno oddati dva dnevnika(pošlji) in imeti opravljene vse ure.

Dnevnike mi oddajte do naslednjega sredčanja, ki bo 17.11.2020, seveda če boste odšli na PUD, drugače pa 3.11.2020,fsm